ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Σχολή Αλεξιπτωτισμού του SKYDIVE ATTICA βρίσκεται σε θέση, με απόλυτη ασφάλεια, να σε προετοιμάσει κατάλληλα, έτσι ώστε να γίνεις αλεξιπτωτιστής ελεύθερης πτώσης.

Ακολουθώντας την εκπαιδευτική μέθοδο AFF( Accelerated Free Fall) η οποία είναι η πλέον σύγχρονη, διεθνώς αναγνωρισμένη και ταχεία μέθοδος εκμάθησης ελεύθερης πτώσης, οι εκπαιδευτές του Skydive Attica, παρέχουν ατομικά σε κάθε μαθητή, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να τον καταστήσουν αυτόνομο και ασφαλή skydiver.

Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης απαιτείται να προσκομίσεις ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου και παθολόγου ότι είσαι σε καλή κατάσταση υγείας για να διεξάγεις αθλητική δραστηριότητα (αλεξιπτωτισμό).

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 άλματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις στον αέρα. Η εκπαίδευση εδάφους  αποτελείται από μαθήματα και πρακτική στο έδαφος, που διαρκούν περίπου 8 ώρες. Μετά την ολοκλήρωσή της, και αφού ελεγχθούν οι γνώσεις σου με γραπτή δοκιμασία, είσαι έτοιμος να εκτελέσεις το πρώτο σου άλμα από 12000ft, μαζί με δύο εκπαιδευτές, φορώντας το δικό σου σύστημα αλεξιπτώτου.

Στα τρία πρώτα άλματα, δύο εκπαιδευτές σε συνοδεύουν στον αέρα  κατά την πτώση, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα  εκτελούνται με την παρουσία ένος εκπαιδευτή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, εξακολουθείς να είσαι μαθητής, αλλά μπορείς πλέον να κάνεις solo άλματα (χωρίς την συνοδεία εκπαιδευτή). Με την καθοδήγηση και τη συνεχή παρακολούθηση από τους εκπαιδευτές αποκτάς εμπειρία και βελτιώνεις τις ικανότητές σου με στόχο (αφού έχεις κάνει τουλάχιστον 25 άλματα) να αποκτήσεις το πρώτο πτυχίο (A-licence).