ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Απαιτούμενα έγγραφα κατά την άφιξη

Προκειμένου να κάνετε άλμα στη ζώνη μας για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τα παρακάτω:

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο για την είσοδό σας στο χώρο του αεροδρομίου Μεγάρων.
  2. Έγκυρο πτυχίο αλεξιπτωτιστή.
  3. Υπογεγραμμένο log book αλμάτων.
  4. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο και παθολόγο.
  5. Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του εξοπλισμού σας (αλεξιπτώτου και μηχανισμού AAD).
  6. Συσκευασία εφεδρικού εντός 120 ημερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ)
  7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης σε ισχύ.