ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εκπαιδευτές μας είναι όλοι πιστοποιημένοι από την Ομοσπονδία Αλεξιπτωτιστών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (United States Parachute Association) και αναγνωρισμένοι από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ).

Spyros Kalatzis

Number of jumps: 2000+

Safety and Training Advicor

USPA D-31196 , Coach, AFF Instructor, Tandem Instructor, Camera Flyer

Kostas Stellas

Number of jumps: 1500+

USPA D- 35237, Coach, Tandem Instructor, Camera Flyer

Nick Agapitos

Number of jumps: 2500+

USPA D-31870 , Coach, AFF Instructor, Tandem Instructor, Camera Flyer