ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η δραστηριότητα του αλεξιπτωτισμού διεξάγεται από το Αττικό Αεραθλητικό Κέντρο (SKYDIVE ATTICA) και αφορά μόνο τα μέλη του.
 • Η εισαγωγή στην ελεύθερη πτώση μπορεί να γίνει κάνοντας ένα ή περισσότερα άλματα Tandem ή ξεκινώντας με την εκπαιδευτική μέθοδο AFF (Accelerated Free Fall).
 • Το SKYDIVE ATTICA έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει οποιοδήποτε προγραμματισμένο άλμα όταν συντρέχουν τεχνικοί ή άλλοι λόγοι (καιρικές συνθήκες, διαθεσιμότητα αεροπλάνου, περιορισμοί στις πτήσεις κλπ.)
 • Η πτητική δραστηριότητα διεξάγεται σύμφωνα με το ωράριο/πρόγραμμα του αεροδρομίου γενικής αεροπορίας Πάχης /Μεγάρων.
 • Η ώρα του ραντεβού διευκρινίζεται ότι αφορά την ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις μας και όχι την ώρα που θα διεξάγεται το άλμα. Η ώρα που θα διεξάγεται η προγραμματισμένη δραστηριότητα θα είναι εντός 3 ωρών από την ώρα άφιξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Απαγορεύεται η πρόσβαση στον χώρο προσγείωσης χωρίς την άδεια από το προσωπικό του Club.
 • Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται κατά τις ώρες της αεροπορικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και 12 ώρες πριν την διεξαγωγή του άλματος.
 • Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους και μακριά από εξοπλισμό και αλεξίπτωτα.
 • Τα μικρά παιδιά θα είναι πάντοτε υπό την επίβλεψη των γονέων.
 • Κατοικίδια ζώα επιτρέπονται, αλλά πάντοτε με λουρί.
 • Παρακαλούμε πολύ για την κόσμια συμπεριφορά και εμφάνιση στους χώρους μας. Επίσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (λεκτική ή σωματική).
 • Οι πτυχιούχοι αλεξιπτωτιστές είναι υπεύθυνοι για την συσκευασία του αλεξιπτώτου που χρησιμοποιούν. Οι μαθητές χρησιμοποιούν πάντοτε αλεξίπτωτα του club τα οποία συσκευάζονται μόνο από συσκευαστές της Σχολής.
 • Τα αλεξίπτωτα που θα δίνονται για συσκευασία σε συσκευαστή θα πρέπει να έχουν τα φρένα δεμένα και το slider ανοιχτό.
 • Πριν την επιβίβαση στο αεροπλάνο θα γίνεται, σε όλους τους αλεξιπτωτιστές, έλεγχος του εξοπλισμού τους από εκπαιδευτή της Σχολής.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς υλικού/αλεξιπτώτου ενοικιασμένου από το club η ευθύνη της αποκατάστασης με ότι αυτό συνεπάγεται βαραίνει αυτόν που το χρησιμοποίησε.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Λόγω καιρικών συνθηκών ή εμπειρίας, το Σωματείο έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την πτητική δραστηριότητα όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Περιορισμοί λόγω έντασης ανέμου:
  • Έως 16km/h για μαθητές και πτυχιούχους με αριθμό αλμάτων έως 50.
  • Έως 25km/h για πτυχιούχους αλεξιπτωτιστές με αριθμό αλμάτων από 51 έως 100.
  • Έως 30km/h για πτυχιούχους αλεξιπτωτιστές με αριθμό αλμάτων από 101 έως 500.
 • Ο προσωπικός εξοπλισμός/αλεξίπτωτα των αθλητών-αλεξιπτωτιστών πάντοτε θα επιθεωρούνται από εκπαιδευτή της Σχολής.
 • Επιβάλλεται η χρήση κράνους και υψομέτρου χειρός κατά την ελεύθερη πτώση. Επίσης προτείνεται και η χρήση ακουστικών υψομέτρων τα οποία είναι υποχρεωτικά σε άλματα free fly.
 • Για να κάνει κάποιος άλμα με wingsuit απαιτείται να είναι υποχρεωτικό να έχει τουλάχιστον 200 άλματα, 1 ώρα καταγεγραμμένης ελεύθερης πτώσης και να έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
 • Αλεξιπτωτιστές που επιθυμούν να συνοδεύσουν άλμα Tandem σε ελεύθερη πτώση, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου C και να έχουν τουλάχιστον 300 άλματα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση του tandem instructor και την άδεια του διευθυντή Σχολής.