ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ/ΚΟΣΤΗ

Εγγραφή

30

Ετήσια συνδρομή

60

Εισιτήριο (12.000ft)

40

Χαμηλό Άλμα (4500ft)

29

Άλμα Tandem

200

Βιντεοσκόπηση από κάμερα χειρός/φωτογραφίες

50

Εξωτερικό βίντεο / φωτογραφίες

100

Εκπαίδευση εδάφους νέου αλεξιπτωτιστή (AFF Ground School)

Εγγραφή, Ετήσια συνδρομή, πρώτο άλμα με δύο εκπαιδευτές(AFF LEV 1)

450

Έλμα με έναν εκπαιδευτή (+ ενοικίαση εξοπλισμού και συσκευασία)

180

Άλμα με δύο εκπαιδευτές (+ ενοικίαση εξοπλισμού και συσκευασία)

250